Grunnkurs INNE

Tryggleik i fokus med sikker klatring og trygg sikring. Her lærer du det som er naudsynt å kunna for å kunne ta Brattkort. Etter endt kurs får du moglegheit til å ta ein brattkort-test.

 

  • 6-8 timar (2 kveldar)
  • Min 4, maks 6 pers.
  • Prisen inkluderar utstyr, men ikkje klatresko.

 Pris: 1500kr

 

*Aldersgrense 13 år. Deltakarar under 18 år må ha føresette si samtykkje i form av ei skrifteleg stadfesting og underskrift for å delta på kurset.

 

 

Grunnkurs UTE

Klatrekurs ute med tryggleik i fokus med sikker klatring og trygg sikring. Her lærer du det som er naudsynt å kunna for å kunne ta Brattkort. Etter endt kurs får du moglegheit til å ta ein brattkort-test.

 

  • 2 dagar + kvelden før.
  • Min 4, maks 6 pers.
  • Prisen inkluderar utstyr, men ikkje klatresko.

Pris: 3000kr

 

*Aldersgrense 16 år. Deltakarar under 18 år må ha føresette si samtykkje i form av ei skrifteleg stadfesting og underskrift for å delta på kurset.

 

 

Kileklatrekurs

Kan du klatra på eigne sikringar opnar fjellverden seg og kan gi deg store opplevingar.


Dette er kurset for deg som har Brattkort eller tilsvarande og har klatra ein del, men som no vil prøva deg ute på naturlege sikringar. Fokuset vert på å setta eigne sikringar på ein god og trygg måte.

 

Pris: 3000kr

  • 2 dagar + kvelden før.
  • Min 4, maks 6 pers.
  • Prisen inkluderar utstyr, men ikkje klatresko.

 

*Aldersgrense 18 år.