Bookingvilkår

Overnatting

  • Avbestilling 15 dagar før første overnatting gjev 100 % tilbakebetaling av betalt beløp, eller ingen faktura.
  • Avbestilling 14-0 dagar før første overnatting gjev ingen tilbakebetaling, eller faktura på  heile ordrebeløpet.

 

 Guida dagsturar

  • Avbestilling 8 dagar før aktivitetstart gjev 100% tilbakebetaling av betalt beløp, eller ingen faktura.
  • Avbestilling 7-4 dagar før aktivitetstart gjev 50% tilbakebetaling  av betalt beløp, eller faktura på 50 % av ordrebeløpet.
  • Avbestilling 3-0 dagar før aktivitetstart gjev inga tilbakebetaling, eller faktura på  heile ordrebeløpet.

 

 Fleire dagars-turar med aktivitetar og overnatting

  • Avbestilling 31 dagar før aktivitetstart gjev 100 % tilbakebetaling  av betalt beløp, eller inga faktura.
  • Avbestilling 30-15 dagar før aktivitetstart gjev 50 % tilbakebetaling    av betalt beløp, eller faktura på 50 % av ordrebeløpet.
  • Avbestilling 14-0 dagar før aktivitetstart gjev inga tilbakebetaling, eller faktura på  heile ordrebeløpet.