Brevandring

I Sogn kjem Jostedalsbreen ned med sine mange armar. 

 

Me tek deg til blåisen!

 

Har du lyst å læra deg å ferdast på bre på eige hand?

Ta kontakt med oss.