Grunnkurs INNE

Tryggleik i fokus med sikker klatring og trygg sikring. Her lærer du det som er naudsynt å kunna for å kunne ta Brattkort. Etter endt kurs får du moglegheit til å ta ein brattkort-test.

 

  • 6-8 timar (2 kveldar)
  • Min 4, maks 6 pers.
  • Prisen inkluderar utstyr, men ikkje klatresko.

 Pris: 1800kr

 

*Aldersgrense 13 år. Deltakarar under 18 år må ha føresette si samtykkje i form av ei skrifteleg stadfesting og underskrift for å delta på kurset.

 

 

Grunnkurs UTE

Klatrekurs ute med tryggleik i fokus med sikker klatring og trygg sikring. Her lærer du det som er naudsynt å kunna for å kunne ta Brattkort. Etter endt kurs får du moglegheit til å ta ein brattkort-test.

 

  • 2 dagar + kvelden før.
  • Min 4, maks 6 pers.
  • Prisen inkluderar utstyr, men ikkje klatresko.

Pris: 3000kr

 

*Aldersgrense 16 år. Deltakarar under 18 år må ha føresette si samtykkje i form av ei skrifteleg stadfesting og underskrift for å delta på kurset.